La ciutat Llegendes i tradicions Festes i esdeveniments Història de la ciutat Itineraris turístics Novetats Més apartats

Després de la remodelació i l'ampliació medieval de les muralles de la ciutat, aquestes varen ser reforçades amb un seguit de torres de planta quadrada i cilíndriques. Al tram de muralla del Mercadal s'hi varen adossar divuit torres semicirculars separades entre 50 i 70 metres entre si.
El segle XVII, i d'acord amb les necessitats defensives de l'època, es varen reforçar amb un sistema de baluards i fossats a la meitat occidental de la ciutat, que protegien l'àrea encarada al Pla de Girona, mentres que la meitat oriental, la banda de muntanya, quedava protegida pels forts, reductes i castells dels turons propers.
A la dreta de l'Onyar es bastiren els de Sant Pere, de les Sarraïnes, de Sant Cristòfol, de la Mercè, de l'Areny i de Sant Narcís, i a la muralla del Mercadal, els de Figuerola, de la Santa Creu, del Governador, de Santa Clara i de Sant Francesc, més el petit baluard exterior anomenat lluneta de Bournonville.
Aquest poderós sistema defensiu va ser determinant durant la Guerra del Francès. Amb l'abandó de Girona pels francesos el 1814, aquests varen volar els elements defensius més significatius. A partir de mitjans del segle XIX, els murs varen perdre importància defensiva, i varen esdevenir un destorb per l'especulació i el creixement urbanístic.
A partir del primer terç del segle XX, es varen enderrocar muralles, i amb elles, els baluards que les reforçaven.

Croquis d'un baluard genèric

(Ampliar) - Croquis d'un baluard genèric. Dibuix de Jordi Pericot, gentilesa de l'autor.

1. Baluard de Sant Pere 2. Baluard de Figuerola 3. Baluard de la Santa Creu 4. Baluard del Governador 5. Baluard de Santa Clara 6. Baluard de Sant Francesc 7. Baluard de la Mercè

Clicar damunt els balauards per accedir als articles.
(Imatge de fons: "Plan de Gironne et de ses environs, dessiné et lithographié par L.A. Paulmier", Ca. 1814. Bibliothèque nationale de France).


Bibliografia.
- "La muralla de Girona". Jaume Prat i Jordi Pericot. 2008. Ajuntament de Girona. ISBN 84-8496-057-7.
- "Visita guiada: les muralles de Girona". Jaume Prat i Pons amb planimetria de Jordi Pericot Dilmé. 2009. Dins "Els darrers mil anys de les muralles", col·lecció "Girona a l'abast" Vol. XI. ISBN 84-9223-862-0.
- "La Muralla de Girona: dels orígens a l'enderrocament". David Iglésias i Franch. 2003. Institut d'Estudis Gironins. ISBN 84-8695-321-9.
- "Girona. Construir la ciutat (II). De l'edat moderna als nostres dies". Francesc Miralpeix, Ramon Ripoll i altres. 2014. Conferències a l'Arxiu Municipal. Ajuntament de Girona. ISBN 84-8496-200-7.


[Itinerari de les muralles]
[Forts, castells i torres (I)]
[Forts, castells i torres (II)]


Back - Index

Vista de Girona emmurallada amb els baluards. Detall de 'Siège de Gironne le 25 juin 1694'. 1694

(Ampliar) - Vista de Girona emmurallada amb els baluards. Detall de 'Siège de Gironne le 25 juin 1694'. 1694. Bibliothèque nationale de France

CONTACTE ----Avís legal ----Aviso legal ----Legal notice

© Fèlix Xunclà/Assumpció Parés