Cronologia. Principals concerts i exposicions.

1910

El 26 d'agost neix Jaume Roca Delpech a Salt, Girona.
Comença, al mateix temps que els estudis primaris, els musicals, alternant els estudis amb la pràctica del dibuix.
Són els seus primers professors de música els mestre Oliva i Civil.

1925

Composa la seva primera sardana.

1926

Dóna el seu primer concert de piano al Saló de Música Sobrequés de Girona, amb obres de Bach, Scarlatti, Clementi, Chopin, Beethoven, Pederewski, Fauré, Albéniz i Webwer.

1927

Concerts a les Associacions de Música d'Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palamós.

1927 1932

Amb l'ajut d'una beca de la Diputació de Girona, cursa estudis superiors de música a la Schola Cantorum de Paris, i assoleix, als 19 anys, la màxima qualificació com a Professor de Piano i a la fi de la seva carrera la llicenciatura de concerts i el Premi extraordinari de l'Escola.
Durant els anys viscuts a la capital francesa es relaciona amb els mitjans artístics, especialment cercles pictòrics.
Són els seus professors a la Schola, Vicent d'Indy i Paul Braud.
Els anys 1929 i 1930 dóna concerts a la Salle Erard de Paris, i el 1931, aprofitant una visita a Girona, en dóna un al Teatre Principal.

1933

Torna a Girona, on dóna un concert al Teatre Principal.

1934 1936

Establert a Barcelona, posa una acadèmia de piano. El 1935 dóna un concert a la "Societat Catalana de Concerts". Durant la primera meitat de 1936 dóna concerts a l'Escola Municipal de Terrassa, a la Sala Ribas de Barcelona i al Teatre Principal de Girona.
El mes de juny de 1936 signa un contracte amb la Casa Daniel, de Madrid, per fer una gira de concerts a diferents països, la qual queda suspesa, així com la resta de les seves activitats, en esclatar la guerra civil.

1938

Movilitzada la seva quinta, s'incorpora a l'exèrcit; en el front, i en les estones d'esbarjo, pinta una sèrie d'aquarel·les que va enviant a Girona.

1940

Exposa a Girona olis i aquarel·les.

1941

Es casa amb Teresa Costa Horts, germana del seu amic, el músic Narcís Costa Horts.
Exposa a Girona olis i aquarel·les, i a Barcelona, al Fayans Català, una sèrie d'olis i aquarel·les

1942

Exposicions a Galeries Pallarés de Barcelona, a Girona i a Figueres. Concert al Teatre Principal de Girona.

1943

Exposicions a Zarauz, Guipúscoa, i a Galeries Pallarés de Barcelona.
Dóna un concent de piano al Palau de la Música Catalana de Barcelona.

1944

És seleccionat per l'Agrupació d'Aquarel·listes de Catalunya per exposar obre seves al Palau de la Virreina de Barcelona.

1945

Seleccionat novament per la dita Agrupació, participa en una mostra a Londres.

1946

Primera exposició a la Sala Rovira de Barcelona.

1947

Neix el seu únic fill, Santiago Roca Delpech Costa.
Exposicions a Figueres i a la Sala Rovira de Barcelona

1948

Al mateix temps de la inauguració d'una exposició a Barcelona, se li ofereix un homenatge popular a la Rambla de Catalunya i es dóna una audició completa de sardanes compostes per ell, a la qual assisteixen totes les colles de la ciutat comtal.
Exposició a la Seu d'Urgell.
L'Ajuntament de Salt li ofereix un homenatge, amb una exposició de les seves obres, a la casa consistorial.

1949

Exposició a la Sala Barcino de Barcelona.
Mostra col·lectiva a Sant Feliu de Guixols amb Olga Sacharoff, Ramon Martí Alsina i Orihuel.
Exposició a Bilbao.

1950

Exposicions al Cercle de Belles Arts de Lleida, a Ciutat de Mallorca, amb temes de Girona i Mahó, i a Galeries Van Riel de Buenos Aires.

1951

Exposicions a la Sala Rovira de Barcelona i a la Sala Municipal de Girona.
Exposició-homenatge al Centre Català de Castelló de la Plana.

1952

Passa temporades a Paris i Dijon.
Exposicions a la Sala Cano, de Madrid, al Casino Gaditano de Cádis, i a Paris, amb temes de Girona, Paris i Dijon.
Primer premi d'aquarel·la en el I Concurs d'Art de la Diputació de Girona. Única ocasió en què es presenta a un concurs.

1953

Exposicions a Girona, a la Sala Rovira de Barcelona, a la Galeria Van Riel de Buenos Aires, a Oviedo i a Tetuán.

1954

Llargues estades a Paris i Dijon. Visita Suïssa.
Mostra col·lectiva amb Ramon Reig, a la Sala Municipal de Girona, patrocinada per l'ajuntament de Girona.
Exppsicions a Barcelona i al Cercle de Belles Arts de Lleida.

1955

Exposicions a la Casa de Catalunya de València i al Museu Municipal de Mataró.

1956

Exposicions al Cercle Català de Madrid, i a Santander.

1957

Durant la primera meitat de l'any fa un llarg viatge per Espanya.
Signa contracte amb les Éditions Dominique de Paris i, per compte d'aquesta firma, viatja a Paris, Bèlgica i Holanda.

1958

Signa contracte amb la casa Korsch Verlag, de Munich, que el porta a pintar les ciutats més importants d'Alemanya; al final de la gira, fa cap a Paris.

1959

Per compte de les editorials esmentades, viatja per Alemanya, França i Algèria.
Exposicions a Munich i Hamburg.
Fa la seva darrera exposició, que té lloc a la Sala Rovira de Barcelona.

1960

Viatja novament a Paris per treballar.

1961

Signa contractes amb les editorials Karl Vonderbank de Hannover, K. Witt-Mollwer de Compenhague, i Eskil & Ragnar Holm d'Estocolm, per venda i reproducció de les seves obres, cosa que l'obliga a viatjar durant gran part d'aquest any per Alemanya, França, Suècia, Dinamarga, Noruega, Finlàndia i Holanda.

1962

Viatja a Mèxic, on passa una temporada.

1963

Torna a Dinamarca i visita Anglaterra.

1964

Breu estada a Portugal, de pas cap els Estats Units, on passa una temporada.

1965

Llarg viatge de treballa Suècia, Noruega i Dinamarca.
Pinta una sèrie de paisatges de Toledo.

1966

Abandona les gires de treball per l'estranger i fa un viatge -purament sentimental-, a Paris, que és el darrer.
Es retira a pintar al seu taller de Girona.

1967

Comença novament a pintar a l'oli. Projecta diverses composicions de figures i paisatges, que no arriba a realitzar.

1968

Mor a Girona el 15 de novembre.

L'any 1969 comencen a reproduir-se massivament les seves darreres obres a Suècia, Noruega i Dinamarca.

Biografia | Index